Çekip şemşîr-i safvet eyledin düşmanları tedmîr

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar