Çağlayan cûy-i sirişkle çeşm-i pür-hûnum mudur

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar