Cüdâyım gülşen-i kûyinden ol gül kande ben kande

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar