Cevr olur imkân-ı vuslat vermeyen îmâların

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar