Açıldı bahçe-i reng ü bû'da yâr bahar

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar