Cemâl-i dil-keşini âftâba benzettim

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar