Cân ü dili mesrûr edip ol şâh-ı cihânım

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Cân ü dili mesrûr edip ol şâh-ı cihânım
  • Bestekar: Sâdullah Efendi
  • Guftekar: Meçhul
  • Makam: Arazbâr
  • Form: Yürük Semai
  • Usul: Yürük Semâî

Gufte

Yorumlar