Can hasta düşüp şiddet-i sevdâ-yı serimden

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar