Cânâ seni ben mihr-i vefâ sâhibi sandım

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar