Cânân diye bin âh ile feryâd etme gönül

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar