Cânâ nazarın hâl-i dil-i cilveger olsun

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar