Cânâ kasd etmişse fettan gözlerin

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar