Cânâ kamer-tâl'atın heman dırahşan görünür

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Cânâ kamer-tâl'atın heman dırahşan görünür
  • Bestekar: Hâfız Post
  • Guftekar: Meçhul
  • Makam: Dügâh
  • Form: Beste
  • Usul: Sakîl

Gufte

Yorumlar