Cânâ gâm-ı aşkınla perîşan gezer oldum

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar