Câm lâ'lindir senin âyine rûy-i enverin

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar