Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzûn eyler

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar