Bülbülü dem-beste etti nâle vü feryâd-ı dil

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar