Bülbül ne için dâmen-i yâre el uzattın

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar