Bûy-i zerrin tütüyor kâkül-i zer-târında

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar