Bu şeb uşşâkdan ol mâh-ı nev rûyın nihan tutmuş

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar