Bu şeb mahrûm-ı hâb oldum bana âh ü melâl etme

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar