Bulunmaz şâhım emsâlin felekte

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar