Bu hüsn-i behçet ile sana nâz lâzımdır efendim

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar