Bu hasta dili görmeğe sa'y-i nazarın yok

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar