Bu benim baht-ı siyâhım bana yâr olmayacak

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar