Biz bu âlemde nice sîmîn-bedenler görmüşüz

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar