Biyâ ki kadd-i tü der bağ-can nihâli menest

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar