Bir yudum nûş eyle cânâ köhnemiş peymâneden

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar