Akıbet lûtfunla ihyâ eyledin âh sen beni

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar