Bir vefâsız yâre bir bî-çâre teslim ettiler

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar