Bir vecd-i cünûn-sâze düşüp el ele kalsak

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar