Bir şûh-i dilbâz gâyetle mümtâz

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Bir şûh-i dilbâz gâyetle mümtâz
  • Bestekar: Hâşim Bey
  • Guftekar: Meçhul
  • Makam: Şevk-Efzâ
  • Form: Şarkı
  • Usul: Yürük Semâî

Gufte

Yorumlar