Bir perî-sîmâyı andım dil-fikâr oldum yine

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar