Bir nûr-i mücessemdi çıkıp gitti elimden

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar