Bir nigâhın gönlümü etti esîr-i aşkın âh

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar