Bir neş'e umdu gönül serâpâ keder oldum.

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar