Bir kesâfet ârız oldu kevkeb-i ikbâlime

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar