Bir hâtıra zevkiyle yine andım gamları

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar