Bir güzel rüyâ gibi sür'atle geçti vuslatın

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar