Bir gün yaşadık hâtırası yıllara erdi

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar