Ahımı hicrânımı sakladım gizli tutdum

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar