Geleydi nûr-i aynım şimdi

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar