Hele bir kış geçüp eyyâm-ı bahâran gelsûn

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar