Bir gülün meftûnu oldum ben de bir bülbül gibi

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar