Derdim devâ bulmaz oldu yâremi sar avut beni

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar