Ey mutrıb-ı dil gel açıver seyri Neva'yı

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar