Bir endâmı bir salımı nâzenin bir bakışı var

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar