Bir dil olıcak ol (meh-i / şeh-i) hüsnün dîvânesi

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar