Ettiler dost nazarında esir göze kaşa beni

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar