Bir merhaleden güneşle deryâ görünür

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar